De Chakana

Geschiedenis van de chakana

In mijn logo heb ik de chakana als basisvorm toegepast. De chakana, ook wel Cross of the Andes of Inca Cross genoemd, is een heel oud symbool dat door de oude culturen in de Andes werd gebruikt rond 1000 vC. Het wordt gezien als het meest complete, heilige geometrische ontwerp. Het symbool wordt veelvuldig aangetroffen op heilige plekken in Peru en Bolivia, bijvoorbeeld Machu Picchu, waar het in de gebouwen is verwerkt. Het symbool is vaak zo verwerkt dat slechts één helft zichtbaar is. De andere helft ontstaat dan bijvoorbeeld door de schaduw welke de niet-materiele wereld voorstelt.

Betekenissen van de chakana

De chakana is nog steeds heel belangrijk en kent vele betekenissen. Het woord chakana is gebaseerd op het woord chakay, wat “oversteken” of “overbruggen” betekent. chakana kan het beste vertaald worden als “acting as a bridge”, in het Nederlands “dienen als brug”. Als je naar de vele betekenissen van de chakana kijkt dan krijgt deze brugfunctie betekenis.

De meest eenvoudige uitleg is dat de chakana het Zuiderkruis voorstelt of de vier windrichtingen. Kenners van de Inca’s wijzen echter op de diepere betekenis van het (religieuze) symbool.

Zo zijn er verschillende geometrische figuren over elkaar heen gelegd. Het buitenste kruis (1) representeert Hana Pacha, de zogenaamde ‘upper world’ waar de goden wonen. Het vierkant (2) staat voor Kay Pacha, de wereld waarin wij leven (middle world). De cirkel (3) staat voor Unin Pacha, de ‘under world’, de geesteswereld van de doden. Het gat (4) tenslotte staat voor de weg tussen deze verschillende werelden. De chakana is hiermee een voortdurende herinnering aan de weg die we te gaan hebben en de positie waarin wij verkeren.

De upper (A), middle (B) en underworld (C) zien we ook terug in de uitleg waarbij de bovenkant van de chakana geassocieerd wordt met de upper world, het midden van de chakana met onze wereld en de onderkant van de chakana met de underworld. Deze driedeling wordt ook wel geassocieerd met kern kwaliteiten die wij als mensen bezitten: Munay = de mogelijkheid om lief te hebben, Yankay = de mogelijkheid om te werken en actie te ondernemen en Yachay = de mogelijkheid om te denken en wijsheid te vergaren.

Daarnaast worden in verschillende uitleggen betekenissen toegekend aan de verschillende hoekpunten van de chakana en de vier kanten van de chakana. Zo worden de vier kanten ook geassocieerd met de vier elementen aarde, water, vuur en lucht.

Symbolische betekenis van de chakana

Wat opvalt in al deze betekenissen is een drie- over vierdeling die telkens vanuit één perspectief de uitersten beschrijft en ons als mens in het midden plaats: de weg die we te gaan hebben. Niet een weg van uitersten maar een weg van het midden. Het midden als brug tussen de uitersten.

Voor mij ligt de kracht van de chakana in de enorme veelzijdigheid. De boodschap is universeel maar iedereen kan zijn eigen levensverhaal er op plaatsen. Voor mij staat de chakana verticaal symbool voor geest (bovenkant) en lichaam (onderkant). Of anders gezegd: tussen spiritualiteit (upper world, Yachay) en aarding (underworld, Yankay). Het is belangrijk niet op één aspect te focussen maar daar de balans in te vinden, dat wil zeggen het midden op te zoeken (middle world, Munay). De horizontale as staat voor mij symbool voor de wereld waarin wij leven en onze voortdurende ervaring van dualiteit. Voor mij is ook hier de uitdaging om te leven in het midden, vanuit de balans tussen de uitersten die we voortdurend ervaren.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat als de chakana gebruikt wordt voor meditatie het veelal geestelijk en emotionele balans creëert en diepe inzichten.

Voor mij is de chakana zelf ook een brug, een voortdurende herinnering, aan de uitdaging om in deze wereld in balans te leven. Vanuit een balans tussen lichaam en geest, jezelf in balans in de wereld neerzetten. En is de chakana het perfecte symbool voor het werk wat ik doe: ik help mensen een brug te bouwen naar hun ware zelf. Dit is een proces wat stapje voor stapje gaat, door de verschillende lagen van je persoonlijkheid heen die je in je leven hebt opgebouwd. De lijnen in het logo staan symbool voor deze lagen. Uiteindelijk vind je in het midden de balans en vrijheid om te leven zoals je werkelijk bent.

Mijn vraag aan jou is: hoe staat het met jouw balans?

Massage en coaching als brug naar het onbewuste