Massage en coaching als brug naar het onbewuste

Brug 9 De kracht van kwetsbaarheid

Het is zaterdagmiddag en ik loop over de grote Markt in Roosendaal. De zon schijnt, kinderen rennen door de waterstralen, marktkooplui prijzen hun waren aan. En ineens klinkt er boven die stadse levendigheid het gegil van een klein kind…

Ik kijk om, scan het plein en zie een klein kind wanhopig om zich heen kijken. Uit mijn ooghoek zie ik een vrouw in een rechte lijn naar het kind bewegen. Even later stort het kind zich in de armen van, naar ik aan neem, haar moeder. Het plein haalt weer adem en de levendigheid keert weer terug. Ik bedenk me hoe kwetsbaar het kind zich gevoeld moet hebben…

Dezelfde avond zit ik met een goede vriendin een hapje te eten. Ze vertelt een verhaal hoe ze druk het huis aan het schoonmaken is. Ze staat voorover gebogen de vensterbank te stoffen en ziet buiten een man naar haar kijken. Plots realiseert ze zich dat ze geen beha aan heeft en een wijd T-shirt…. Ze voelt zich kwetsbaar…. En in een reflex strekt ze haar arm en zwaait naar de onbekende man. Deze schiet in de lach en zwaait terug.

Kwetsbaarheid, het is een thema dat de afgelopen maanden regelmatig op mijn deur klopte. Op mijn werk bij de gemeente Woensdrecht heb ik de afgelopen maanden ervaren wat de gevolgen waren door me niet kwetsbaar op te stellen. Frustraties, onvermogen en het besef dat ik mezelf aan het verliezen was. Dat besef heeft me terug gebracht naar de realiteit. Ik ben gaan staan waar ik voor sta, niet waarvoor anderen wilden dat ik ging staan. Iedereen kon zien wie ik was en waar ik voor stond en daar zat niets meer tussen. Ik voelde me naakt, net zoals mijn vriendin toen ze aan het poetsen was, kwetsbaar. En tegelijkertijd ervaarde ik een kracht die uit mezelf kwam en er altijd is.

Voor mij staat kwetsbaarheid dan ook voor het vermogen om helemaal jezelf te zijn, in elke situatie. Kwetsbaar in de zin dat je geen regels van anderen nodig hebt, niet bezig bent om te voldoen aan de verwachting van anderen. In gesprek met een andere vriendin besef ik dat ze voortdurend vanuit de ander haar werkelijkheid vormgeeft. Ik besluit haar de vraag te stellen: wat wil jij? Ze stopt met praten en het blijft een tijdje stil. Als ze weer gaat praten hoor ik haar wensen, dromen, angsten. Ik zie haar kwetsbaarheid, wie ze in essentie is en ik zie haar kracht.

Ik ben steeds meer gaan ervaren dat kwetsbaarheid geen teken van zwakte is maar een enorme kracht. Het vraagt moed om jezelf bloot te geven en te laten zien wie je werkelijk bent. Het is een grote uitdaging want het is alsof het leven vraagt: ben jij bereid jezelf helemaal te geven?

Mijn vraag aan jou is: hoe moedig ben jij om kwetsbaar te zijn, om jezelf helemaal bloot te geven?

Geef een antwoord

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

+